Langkah-langkah Membatalkan Lesen

1) Membatalkan Lesen

  • Semak maklumat lesen sebelum melakukan proses Pembatalan Lesen ( anak panah 1(b) )
  • Klik pada butang Pembaharuan Lesen ( anak panah 1(a) )

2) Semak maklumat lesen terlebih dahulu sebelum membuat proses Pembatalan

  • Sila berikan perhatian kepada Arahan yang tertulis pada Permohonan Pembatalan Lesen ( Lihat anak panah 2(a) )
  • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawa

3) Sekiranya anda pasti ingin Membatalkan Lesen ini.

  • Isikan maklumat selengkapnya pada Bahagian C dan Bahagian D ( Lihat anak panah 3(a) dan anak panah 3(b) )
  • Klik pada butang Teruskan untuk membatalkan lesen anda. ( Lihat anak panah 3(c) )

Sekiranya ingin mencetak lesen ini, Sila klik pada Cetak

4) Pastikan maklumat yang terpapar pada Rujukan Permohonan adalah tepat ( anak panah 4(a) )
  • Klik pada butang Cetak ( anak panah 4(c) )
  • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah
5) Cetak paparan Rujukan Permohonan sebagai bahan rujukan dimasa hadapan ( anak panah 5(a) )
  • Klik Cetak ( anak panah 5(b) ) untuk mencetak paparan Rujukan Permohonan
  • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah