Langkah-langkah mengisi Borang Permohonan Pengambilalihan Lesen

Langkah Pertama ( mengisi maklumat mengikut bahagian )

1) Mengisi maklumat diruangan Bahagian A : Butir-butir Pemohon

 

2) Mengisi maklumat diruangan Bahagian B : Butir-butir Kebun Kecil Sawit, Pemilikan Dan Urusniaga

 

 

 

3) Mengisi maklumat diruangan Bahagian C : Dokumen Sokongan

 

4) Mengisi maklumat diruangan Bahagian D : Maklumat Tambahan

 

5) Mengisi maklumat diruangan Bahagian E : Pengakuan Pemohon

 

6) Mengisi maklumat diruangan Bahagian F : Perakuan

 

Langkah Kedua

 

Langkah Ketiga

 

Langkah Keempat

 

Kembali kepada langkah-langkah seterusnya