Langkah-langkah mengisi Borang Permohonan Lesen Baru( bagi pemohon yang masih belum mempunyai lesen MPOB )

Langkah Pertama ( mengisi maklumat mengikut bahagian )

1) Mengisi maklumat diruangan Bahagian A : Butir-butir Pemohon

 • Masukkan maklumat-maklumat wajib yang perlu diisi ( Sila lihat anak panah Berikan Perhatian didalam gambarajah dibawah )
 • Sila rujuk contoh-contoh yang diberikan yang terdapat dalam borang permohonan ( Sila lihat anak panah Cth maklumat didalam gambarajah dibawah )
 • Sekiranya pemohon mempunyai rakan kongsi bagi lesen yang dipohon ini :-
  • Masukkan maklumat rakan kongsi yang ditunjukkan seperti gambarajah dibawah
  • Klik pada butang Tambah Ruang untuk menambah maklumat rakan kongsi yang lain

 

2) Mengisi maklumat diruangan Bahagian B : Butir-butir Kebun Kecil Sawit, Pemilikan Dan Urusniaga

 • Masukkan maklumat seperti yang dikehendaki dalam borang
 • Sila berikan perhatian kepada panduan-panduan dan contoh-contoh pengisian maklumat yang ada
 • Klik pada butang Tambah Ruang untuk menambah maklumat
 • Sekiranya pemohon mempunyai lesen MPOB lain sebelum ini...
  • Sila isikan No. Lesen diruangan No. Lesen MPOB yang sedia ada

 

 

3) Mengisi maklumat diruangan Bahagian C : Dokumen Sokongan

 • Bahagian ini merupakan bahagian untuk memberitahu administrasi senarai dokumen yang akan dikemukan oleh pemohon dikaunter MPOB berdekatan, secara kiriman pos ataupun serahan kaunter
 • Sila rujuk kepada contoh-contoh dokumen sokongan yang diperlukan ( Sila lihat anak panah Berikan Perhatian seperti yang ditunjukkan gambarajah dibawah )
 • Klik pada butang Tambah Ruang untuk menambah maklumat

 

4) Mengisi maklumat diruangan Bahagian D : Maklumat Tambahan

 • Masukkan maklumat seperti yang dikehendaki didalam borang
 • Sila rujuk kepada Panduan Mengisi Catatan ( Sila lihat anak panah Berikan Perhatian seperti yang ditunjukkan gambarajah dibawah )

 

5) Mengisi maklumat diruangan Bahagian E : Pengakuan Pemohon

 • Bahagian ini merupakan bahagian wajib diisi oleh setiap pemohon lesen.

 

6) Mengisi maklumat diruangan Bahagian F : Perakuan

 • Masukkan maklumat pemohon seperti yang dikehendaki oleh borang..
 • Klik pada butang Hantar Borang

 

Langkah Kedua

 

Langkah Ketiga

 

Langkah Keempat

 

Kembali kepada langkah-langkah seterusnya