Langkah-langkah Memperbaharui Lesen

1) Memperbaharui lesen

  • Semak maklumat lesen sebelum melakukan proses Pembaharuan Lesen ( anak panah 1(b) )
  • Klik pada butang Pembaharuan Lesen ( anak panah 1(a) )

2) Semak maklumat lesen disetiap bahagian dan pastikan segala maklumat yan tertulis adalah benar dan tepat

  • Sila berikan perhatian kepada Arahan yang tertulis pada Permohonan Pembaharuan Lesen ( Lihat anak panah 2(a) )
  • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawa

3) Sekiranya lesen ini telah lengkap dan betul serta tidak memerlukan perubahan maklumat padanya, Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah

  • Isikan maklumat selengkapnya pada Bahagian E dan Bahagian F ( Lihat anak panah 3(a) dan anak panah 3(b) )
  • Klik pada butang Teruskan untuk memperbaharui lesen anda tanpa mengubah maklumat lesen yang sedia ada.

Sekiranya ingin mengubah maklumat lesen ini, Sila klik pada butang Perubahan Maklumat

4)Pastikan maklumat yang terpapar pada Rujukan Permohonan adalah tepat ( anak panah 4(a) )
  • Klik pada butang Cetak ( anak panah 4(c) )
  • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah
5) Cetak paparan Rujukan Permohonan sebagai bahan rujukan dimasa hadapan ( anak panah 5(a) )
  • Klik Cetak ( anak panah 5(b) ) untuk mencetak paparan Rujukan Permohonan
  • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah