Langkah-langkah Menambah Lesen

1) Memperbaharui lesen

 • Klik pada butang Tambahan Lesen Baru ( anak panah 1(a) )

2) Sila baca dan fahami panduan-panduan untuk Permohonan Lesen Baru Secara Online ( anak panah 2(b) )

 • Klik pada ayat "sila klik " untuk memulakan proses Permohonan Secara Online ( anak panah 2(c) )
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawa

3) Pilih status kebun yang hendak dilesenkan.

 • Sekiranya anda memilih Kebun Yang Tidak Memupunyai Lesen Yang Sah. Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah.
 • Sekiranya anda memilih Mengambilalih Kebun Yang Telah Dilesenkan. Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah.

4) Proses lanjutan bagi :-

5) Pilih Pejabat MPOB yang berdekatan untuk memudahkan proses pengambilan lesen
 • Langkah ini adalah lanjutan daripada langkah diatas ( Langkah pengisian Borang Permohonan Lesen Baru ).
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah ( bermula daripada anak panah 7(a) hingga anak panah 7(b) )
6) Sila pastikan maklumat yang dipaparkan adalah tepat dan betul
 • Klik pada butang Cetak untuk mencetak maklumat penting ( Lihat anak panah 8(a)) sebagai bahan rujukan dikemudian hari ( Lihat anak panah 8(c)) seperti gambarajah dibawah
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah ( bermula daripada anak panah 8(a) hingga anak panah 8(c) )
7) Simpan Rujukan Permohonan ( seperti yang ditunjukkan gambarajah dibawah ) sebagai bahan rujukan dikemudian hari
 • Sebelum mencetak Rujukan Permohonan, Sila pastikan maklumat yang dipapar adalah tepat.( Sila lihat anak panah 9(a) Rujukan Penguna )
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah ( bermula daripada anak panah 9(a) hingga anak panah 9(c) )