Langkah-langkah Mengubah Maklumat Lesen

1) Mengubah maklumat pada lesen

 • Semak maklumat lesen sebelum membuat apa-apa perubahan ( anak panah 1(b) )
 • Klik pada butang Perubahan Maklumat ( anak panah 1(a) )

2) Baca dan berikan perhatian kepada pemberitahuan penting yang tertulis. ( Lihat anak panah 2(a) )

 • Klik pada butang Teruskan untuk mengubah maklumat anda

3) Masukkan maklumat yang ingin diubah kedalam borang perubahan maklumat

 • Baca dan fahamkan Panduan Pengguna ( anak panah 3(a) ) sebelum mengisi borang perubahan maklumat ini.
 • Berikan perhatian kepada petunjuk-petunjuk ( anak panah 3(b) ) yang terdapat dalam borang perubahan maklumat ini, untuk memudahkan pemahaman anda
 • Ubah maklumat lesen anda ( anak panah 3(c) )
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah
 • Hantar borang Perubahan Maklumat Lesen ( anak panah 3(f) )
  • Sebelum menghantar borang, Sila pastikan ruangan Perakuan Pengguna diisi dengan selengkapnya
  Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah

4) Semak dan pastikan maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan benar

 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah

5) Klik pada butang Pasti ( anak panah 5(b) ) , Sekiranya anda setuju dengan maklumat yang dipaparkan

 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah

6) Pastikan maklumat yang terpapar pada Rujukan Permohonan adalah tepat ( anak panah 6(a) )

 • Klik pada butang Cetak ( anak panah 6(c) )
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah

7) Cetak paparan Rujukan Permohonan sebagai bahan rujukan dimasa hadapan ( anak panah 7(a) )

 • Klik Cetak ( anak panah 7(b) ) untuk mencetak paparan Rujukan Permohonan
 • Sila ikuti panduan seperti gambarajah dibawah